Cơ hội từ nhân tố từ môi trường dệt may quốc tế

Nền kinh tế thế giới đang có những vận động mạnh mẽ theo xu hướng chuyển dịch từ Tây sang Đông đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược phát triển kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó khu vực Châu á – Thái Bình Dương chiếm tới trên 30% thị phần xuất nhập khẩu toàn cầu. Nằm trong khu vực năng động này, hoạt động ngoại thương của Việt Nam sẽ hưởng những ngoại ứng tích cực

Tăng trưởng kinh tế thế giới giai đoạn 2006- 2010 có nhiều khả năng tiếp tục ở mức cao và đi kèm theo đó là nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả những quốc gia bạn hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam. Đây là yếu tố thuận lợi để các nước có hoạt động xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, có thể đẩy mạnh công tác phát triển xuất khẩu của mình. Thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 6.9% trong giai đoạn 2007-2010, nhập khẩu hàng hoá toàn thế giới năm 2006 tiếp tục tăng ở mức cao 7.4% so với 2005 và giai đoạn 2007-2010 là 6.7%. Trong đó, các khu vực là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều duy trì mức tăng trưởng nhập khẩu cao (nhập khẩu của các nước phát triển ở mức 5.5%).

Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế phát triển cùng với nó là sự đa dạng hoá của các nguồn đầu tư cũng như hướng đầu tư. Việt Nam nói chung, Tp.HCM nói riên có thể tranh thủ thời cơ này để tăng cường thu hút FDI, phục vụ cho mục tiêu phát triển xuất khẩu của mình.

Tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ sẽ tiếp tục gia tăng với việc cắt giảm các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp, hàng dệt may và các hàng công nghiệp sử dụng nhiều lao động…

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trên thế giới sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam đi tắt, đón đầu để tiếp thu những tri thức và công nghệ tiên tiến trên thế giới (đặc biệt là công nghệ thông tin và thương mại điện tử)

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed