Đầu tư hoàn chỉnh máy móc thiết bị dệt may

Đầu tư hoàn chỉnh máy móc thiết bị dệt may

Đầu tư mới và hoàn chỉnh xí nghiệp dệt nhuộm, trong đó chú trọng đầu từ vào hệ thống máy dệt nhuộm hiện đại để sản xuất loại vải cao cấp phục vụ nhu cầu may xuất khẩu và đáp ứng thị trường trong nước. Thực hiện giải pháp này giúp Công ty thuận lợi hơn trong việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 – 2000, SA 8000, ISO 14000, đồng thời việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao sẽ giúp Công ty tiến tới xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống phân phối, tạo nên tam giác 3 yếu tố góp phần thành công và danh tiếng cho Công ty là “chất lượng – thương hiệu – phân phối “. Đầu tư máy căng hoàn tất, một khâu hết sức quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng trong quy trình nhuộm, in và hoàn tất cho ra vải thành phẩm.

Sớm triễn khai dự án nhà máy sợi 20 ngàn cọc để tạo ra nguồn sợi chất lượng cho chính Công ty để chủ động nguồn nguyên liệu vừa cung cấp cho các doanh nghiệp của Quân Khu 7, Bộ quốc phòng và các doanh nghiệp trong nước.

Đầu tư hoàn chỉnh và hiện đại xí nghiệp may để tiến tới không chỉ may hàng quốc phòng và gia công mà còn tự thiết kế và cung cấp quần áo thời trang cho thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao ra nước ngoài.

Share This
COMMENTS
Comments are closed