Yếu tố xã hội và ngành may mặc

Xã hội ngày nay ngày một tiến bộ, cách sống của con người cũng dần thay đổi theo tác phong công nghiệp. Thu nhập bình quân trên đầu người ngày một tăng. Tuy nhiên, xã hội ngày càng có sự phân cấp rõ các tầng lớp trong xã hội. Chính sự phân cấp về thu nhập trong xã hội ngày nay mà thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng có sự phân nhánh theo nhóm khách hàng tiêu biểu.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng sản phẩm may sẵn ngày càng cao. Do quan điểm sống thay đổi, phụ nữ ngày nay cũng được tự do học tập và có cơ hội làm việc như nam giới chính vì vậy quỹ thời gian của phụ nữ dành cho gia đình ngày một thu hẹp và người ta tìm đến sự tiện lợi trong việc sử dụng các sản phẩm may mặc có sẵn trên thị trường. Chính xu thế đó tạo thị trường cho sản phẩm may mặc ngày một phát triển và dạng đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong xã hội.

Các quy định về trách nhiệm xã hội, môi trường trong ngành dệt may là một trong những ràng buộc ngành dệt may phải đầu tư xử lý chất thải không gây tác hại đến môi trường sống của con người. Đó cũng là một hình thức gia tăng giá trị sử dụng đối với người tiêu dùng. Bởi vì, xã hội ngày một phát triển thì mục tiêu bảo vệ môi trường luôn được mọi người quan tâm và ủng hộ các sản phẩm có công nghệ sản xuất ít gây tác động ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Mọi qui định nhằm đảm bảo điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân trong ngành ngày một tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần tạo môi trường sống tốt hơn.

Share This
COMMENTS
Comments are closed