Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp

Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp

Phòng Tài chính – Kế toán  có chức năng chính là cung cấp các thông tin về tài chính, kế toán cho lãnh đạo Nhà máy , lãnh đạo Công ty , các cơ quản quản lý cấp trên, các đơn vị quản lý Nhà nước, thuế..Phòng phải luôn nắm vững thực trạng tài chính của Nhà máy về vốn, nguồn hình thành tài sản, khả năng thanh toán , chi trả của Nhà máy đối với khác hàng, Công ty..v.v. Nhiệm vụ chính của Phòng : Thực hiện các nghiệp vụ kế toán , tài chính. Thường xuyên cập nhật và cung cấp các thông tin giá thành, chi phí, doanh thu, lợi nhuận trình Ban giám đốc Nhà máy đồng thời đề ra các kiến nghị làm cơ sở cho quá trình hoạch định, quản lý, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy.

Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ kết hợp cùng với các phòng ban , phân xưởng của Nhà máy và các phòng ban của Công ty để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy . Hàng năm, phòng phải tổng hợp số liệu về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy và theo dõi thực hiện việc mua bán vật tư, gia công , mua ngoài phục vụ cho sản xuất và nhu cầu của khách hàng. Căn cứ vào tình hình , nhu cầu thị trường và khả năng của Nhà máy Phòng xây dựng kế hoạch giá thành, sản lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức tốt nhất. Phòng còn đảm nhiệm việc cung ứng vật tư, quản lý kho và cấp phát vật tư cho sản xuất.

Phòng Kỹ thuật – sản xuất : Phòng gồm hai bộ phận chức năng chính là công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng KCS. Về công nghệ sản xuất , nhiệm vụ chính của phòng là kỹ thuật chủ yếu để sản xuất các mặt hàng quy chế, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới cho nhu cầu của thị trường, nghiên cứu và chế tạo khuôn cối, dụng cụ cho các sản phẩm quy chế. Công tác kiểm tra giám sát theo dõi chất lượng hàng hoá gồm : kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và kiểm tra , đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm đáp ứng mục tiêu chất lượng của Nhà máy và yêu cầu của khách hàng.

Share This
COMMENTS
Comments are closed