Category: Marketing

Những tồn tại chủ yếu khi sử dụng Pr
Marketing

Những tồn tại chủ yếu khi sử dụng Pr

November 18, 2019

  Về vấn đề ngân sách, nhìn chung, các doanh nghiệp đã có đầu tư cho hoạt động PR ở các mức khác nhau. 68% Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dưới 10 % chi phí cho hoạt động PR so với tổng chi phí ... Read More

Xây dựng chiến lược marketing quốc tế
Marketing

Xây dựng chiến lược marketing quốc tế

November 18, 2019

  Lựa chọn thị trường mục tiêu: Sau khi đã nghiên cứu và phân tích marketing quốc tế một cách kỹ càng, bước tiếp theo phải làm trong mô hình hoạt động marketing quốc tế là lựa chọn thị trường mục tiêu. Dựa vào các ... Read More

Các phần tử của quá trình truyền thông
Marketing

Các phần tử của quá trình truyền thông

November 18, 2019

Những người làm marketing cần hiểu rõ hoạt động của hệ thống truyền thông. Mô hình truyền thông giải đáp các câu hỏi. Ai nói gì ? trong kênh nào ? cho ai ? hiệu quả như thế nào? .Hai yếu tố quan trong nhất ... Read More

Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu
Marketing

Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu

November 18, 2019

  Không phải đến ngày nay, khi mà nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập các doanh nghiệp mới chú ý tới Thương hiệu của chính mình mà ngay từ xa xưa, cha ông ta cũng đã làm nên những Thương hiệu ... Read More

Chức năng thông tin của thương hiệu hàng tiêu dùng
Marketing

Chức năng thông tin của thương hiệu hàng tiêu dùng

November 18, 2019

  Chức năng quảy lý thông tin thương hiệu ở chỗ , thông qua quản lý về hình ảnh hoặc dấu hiệu khác cũng như khẩu hiệu của htuơng hiệu thì người quản lý biết được tính năng, tác dụng thông tin phản hồi từ ... Read More

Marketing

PR nhân sự nội bộ

November 18, 2019

  PR nội bộ được hiểu là hoạt động PR tổng hòa các mối quan hệ giao tiếp trong nội bộ công ty . Giao tiếp trong nội bộ công ty có thể bao gồm các loại quan hệ: giữa ban giám đốc và các ... Read More

Marketing

Văn hoá ảnh hưởng toàn diện đến hoạt động marketing

November 18, 2019

  Văn hoá ảnh hưởng đến hàng loạt các vấn đề có tính chất chiến lược trong marketing như: lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn các chiến lược marketing chung, các quyết định về nhiệm vụ mục ... Read More

Marketing

PR có vai trò quản lý

November 18, 2019

  Tuy PR thường xúc tiến việc bán hàng nhưng PR không chỉ có mỗi nhiệm vụ là hỗ trợ riêng cho bán hàng, nhân sự, marketing hay quảng cáo. Xét một cách toàn diện, PR giúp một tổ chức xây dựng triết lý, đạt ... Read More

Marketing

Đăng ký thương hiệu

November 18, 2019

  Cuối cùng, bên cạnh việc chú trọng tới xây dựng và quảng bá thương hiệu, các DN đã bước đầu quan tâm tới việc đăng kí bảo hộ cho thương hiệu của mình. Theo tin công bố trong hội thảo “Chiến lược nhãn hiệu ... Read More

Marketing

Truyền thông nhằm xúc tiến bán hàng

November 18, 2019

  Xúc tiến bán là nhóm công cụ truyền thông sử dụng hỗn hợp các công cụ cổ động, kích thích khách hàng nhằm tăng nhanh nhu cầu sản phẩm tại chỗ tức thì. Xúc tiến bán hàng còn gọi là khuyến mại có tác ... Read More