Category: Kinh tế

Kinh tế

Công nghệ định danh điện tử ekyc mang đến những lợi gì cho người dùng?

April 12, 2023

Mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức online hiện đang là một xu hướng và là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người dùng trên toàn quốc. Theo đó, người dùng chỉ cần sử dụng một thiết bị thông minh của mình thực ... Read More

Cải thiện chính sách thuế về thương mại điện tử
Kinh tế

Cải thiện chính sách thuế về thương mại điện tử

November 18, 2019

Trong nhiều năm qua các quốc gia đã cùng nhau đàm phán để từng bước giảm thiểu những trở ngại trong hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan trong quan hệ mậu dịch quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn ... Read More

Lưu ý  khi tham gia vào thương mại điện từ
Kinh tế

Lưu ý khi tham gia vào thương mại điện từ

November 18, 2019

Bảo mật: Khi tham gia vào thương mại điện tử nghĩa là hệ thống được kết nối vào mạng toàn cầu. Do đó, hệ thống có thể bị tấn công bất cứ khi nào nếu không có một cơ chế bảo mật chặt chẽ. Ngòai ... Read More

Phân tích mô tả cho ngành dệt may
Kinh tế

Phân tích mô tả cho ngành dệt may

November 18, 2019

Qua 200 bản câu hỏi phát đi, có 20 doanh nghiệp từ chối trả lời (chiếm 10%), có 10 bản câu hỏi chưa trả lời hoàn thành (chiếm 5%), có 170 bản câu hỏi trả lời hoàn thành và được sử dụng, đạt tỷ lệ ... Read More

Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp
Kinh tế

Các đơn vị chức năng của CTCP thiết bị công nghiệp

November 18, 2019

Phòng Tài chính – Kế toán  có chức năng chính là cung cấp các thông tin về tài chính, kế toán cho lãnh đạo Nhà máy , lãnh đạo Công ty , các cơ quản quản lý cấp trên, các đơn vị quản lý Nhà ... Read More

Quá trình đầu tư của dệt may 7
Kinh tế

Quá trình đầu tư của dệt may 7

November 18, 2019

Quá trình đầu tư của dệt may 7 Quá trình đầu tư này cũng mang đến cho doanh nghiệp những lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường như nhờ công nghệ in loang đã đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị ... Read More

Các kiến nghị cho ngành dệt may
Kinh tế

Các kiến nghị cho ngành dệt may

November 18, 2019

Các kiến nghị đối công ty: Quan tâm công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự chọn lựa lao động có năng lực phù hợp với nhu cầu công việc. Thúc đẩy công tác nghiên cứu tìm hiểu thị trường nội địa. Đầu tư ... Read More

Tăng cường quản lý nhà nước về thương mại đầu tư
Kinh tế

Tăng cường quản lý nhà nước về thương mại đầu tư

November 18, 2019

Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà n­ước đối với nền kinh tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch hoá, nâng cao tính định hư­ớng và dự báo, nâng cao chất l­ượng của các quy hoạch và ... Read More

Thuận lợi và khó khăn trong thương mại điện tử
Kinh tế

Thuận lợi và khó khăn trong thương mại điện tử

November 18, 2019

Thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh dịch vụ đào tạo trực tuyến Theo điều tra, khảo sát của Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại, nhiều DN, đơn vị triển khai hình thức đào tạo này cho biết những thuận lợi cơ ... Read More

Bước 2 trong XD KHSX dự thảo của CTCP thiết bị công nghiệp
Kinh tế

Bước 2 trong XD KHSX dự thảo của CTCP thiết bị công nghiệp

November 18, 2019

Sau khi hoàn thành và có số liệu phân tích của bước chuẩn bị xây dựng kế hoạch , Nhà máy tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo cho năm tới. Để xây dựng kế hoạch sản xuất trước hết nhà máy ... Read More