Category: Tin Tức

Dự báo thị trường tiêu thụ dệt may tại TPHCM
Tin Tức

Dự báo thị trường tiêu thụ dệt may tại TPHCM

November 18, 2019

Thị trường tiêu thụ nội địa tại TP.HCM là thị trường lớn nhất trong cả nước. Có số dân tại TP.HCM năm 2005 là trên 6 triệu dân với dân số trẻ chiếm trên 60% ước tính đến năm 2010 là khoảng 7,5 triệu dân ... Read More

Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng
Tin Tức

Thực trạng công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng

November 18, 2019

Các sản phẩm điện tử gia dụng chiếm tỷ lệ rất cao, tới gần 70% trong cơ cấu CNĐT của Việt Nam. Đây cũng là đặc điểm chung của ngành CNĐT ở các quốc gia trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá. Theo Tổng công ... Read More

Thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam
Tin Tức

Thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam

November 18, 2019

Về thị trường xuất khẩu: Việt Nam đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Đức, Mỹ, Anh, Bỉ, Tây Ba Nha, Italia, Nhật Bản. Thị trường nhập khẩu cà phê chính của Việt Nam ngày càng được mở ... Read More

Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2007
Tin Tức

Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2007

November 18, 2019

1. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu Thế giới đã thực sự kinh ngạc với tốc độ phát triển nhanh vượt bậc cây cà phê của Việt Nam, vì so với các nước sản xuất cà phê lớn như Braxin, Côlômbia, Mêxicô…có lịch sử trồng ... Read More

CÔ ĐẶC NƯỚC MÍA
Tin Tức

CÔ ĐẶC NƯỚC MÍA

November 18, 2019

1 - Mục đích: - Mục đích của quá trình cô đặc là bốc hơi nước mía có nồng độ 13 - 15Bx đến mật chè nồng độ 60 - 65 Bx. Nếu cô đặc nước mía đến Bx quá cao (>70Bx ) sẽ xuất ... Read More