Các phần tử của quá trình truyền thông

Các phần tử của quá trình truyền thông

Những người làm marketing cần hiểu rõ hoạt động của hệ thống truyền thông. Mô hình truyền thông giải đáp các câu hỏi. Ai nói gì ? trong kênh nào ? cho ai ? hiệu quả như thế nào? .Hai yếu tố quan trong nhất của truyền thông là người truyền tin và người nhận tin. Hai yếu tố khác đại diện cho công cụ truyền thông là thông điệp và phương tiện truyền thông. Bốn yếu tố khác đại diện cho chức năng truyền thông là mã hoá, giả mã, đáp ứng và phản hồi.

Mối quan hệ trong quá trình truyền thông được diễn ta theo mối quan hệ sau. Đó là công ty, các cá nhân, hoặc cơ quan, các tổ chức có nhu cầu gửi thông tin cho khách hàng mục tiêu của mình.

Mã hoá : Là tiến trình chuyển ý tưởng thành những hình thức có tính biểu tượng.

Thông điệp : Tập hợp những biểu tượng (nội dung tin ) mà chủ thể truyền đi.

Phương tiện truyền thông : các kênh truyền thông mà qua đó các thông điệp được gửi tới người nhận.

Giải mã :Là tiến trình trong đó người nhận xử lý các thông điệp để nhận tin và tìm hiểu ý tưởng của người gửi.

Người nhận : Là đối tượng nhận tin, nhận thông điệp do chủ thể gửi tới và là khách hàng mục tiêu của công ty.

Phản ứng đáp lại : Là tập hợp những phản ứng mà người nhận có được sau khi tiếp nhận và xử lý thông điệp.

Phản hồi : Một phần sự phản ứng của người nhận được truyền chở lại cho chủ thể (nguời gửi ).

Sự nhiễu tạp : Là tình trạng biến lệch ngoài dự kiến do môi trường trong quá trình truyền thông làm làm cho thông tin đến với người nhận không trung thực.

Share This
COMMENTS
Comments are closed