Phân chia ngành công nghiệp điện tử theo nhóm sản phẩm

Thiết bị điện tử dân dụng: theo định nghĩa của từ này là các thiết bị điện tử được sử dụng trong đời sống gia đình như radio (R), television (TV), radiocassettle (R/C), đầu video (V/C). Ở một số nước người ta coi một số loại máy tính cá nhân, máy quay video, cả máy điện thoại cúng là một thiết bị điện tử vì chúng chiếm một tỷ trọng lớn.

Ở Việt Nam thiết bị điện tử dân dụng bao gồm cụ thể: R, TV, R/C và V/C. Thiết bị điện tử công nghiệp : là thiết bị điện tử được dùng trong công nghiệp. Thiết bị tin học : gồm cả các thiết bị ngoại vi, máy tính và các phần mềm (chương trình đảm bảo) kèm theo đó. Thiết bị viễn thông: gồm tất cả các phương tiện điện tử dùng để liên lạc, trao đổi, truyền tin từ xa và gồm cả phần cứng lẫn phần mềm.

        Điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin là ba lĩnh vực riêng biệt nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và thường được nghiê cứu đánh giá dưới góc độ như một ngành công nghiệp chung .Tất cả đều được trình bày cụ thể trong các tài liệu, các tạp chí chuyên ngành và đa phần được các chính phủ đề cập một cách toàn diện trong đường lối chính sách trọn gói của mình.

Share This
COMMENTS
Comments are closed