Tầm quan trọng và công thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi bắt đầu kinh doanh và trong suốt quá trình hoạt động. Để đảm bảo thành công, cần có một công thức quản trị tài chính để quản lý, kiểm soát và giám sát quỹ vốn ở mọi giai đoạn của doanh nghiệp.

Quản trị tài chính là gì?

Tìm hiểu về quản trị tài chính

Quản trị tài chính là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính như mua và sử dụng các quỹ của công ty. Các nhà lãnh đạo quản trị tài chính áp dụng các nguyên tắc và công thức quản trị tài chính chung cho các nguồn tài chính của một doanh nghiệp.

Tầm quan trọng quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản trị tài chính là quyết định đầu tư. Quản trị tài chính giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Bằng cách phân tích và đánh giá các dự án đầu tư, quản trị tài chính giúp xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng và đảm bảo sự tối ưu hóa lợi nhuận.

Thêm vào đó, quản trị tài chính đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để hoạt động và phát triển. Điều này bao gồm việc quản lý vốn lưu động, tìm kiếm và sử dụng nguồn vốn bên ngoài, và tối ưu hóa cấu trúc vốn. Quản trị tài chính cũng giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Bằng cách xác định và đánh giá các rủi ro tiềm năng, quản trị tài chính đưa ra các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

Lập kế hoạch tài chính là một nhiệm vụ quan trọng của quản trị tài chính. Nó giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu tài chính, dự báo tài chính và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý. Quản trị tài chính cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định và quy tắc pháp luật liên quan đến tài chính. Điều này bao gồm việc lập báo cáo tài chính chính xác và đúng thời hạn, và tuân thủ các quy định về thuế.

Quản trị tài chính đem lại cho khách hàng sự an toàn và lợi nhuận tài chính

Quản trị tài chính đem lại cho khách hàng sự an toàn và lợi nhuận tài chính

Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu quản trị tài chính của một doanh nghiệp được phân loại thành ba khía cạnh chính

1. Tối ưu hóa lợi nhuận

Mục tiêu quản trị tài chính đầu tiên của một doanh nghiệp là tối ưu hóa lợi nhuận. Điều này đòi hỏi quản lý tài chính phải đưa ra các quyết định đúng đắn về đầu tư, tài trợ và quản lý vốn để đảm bảo rằng doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Mục tiêu này thường được đạt được bằng cách tối ưu hóa cấu trúc vốn, tăng cường hiệu suất tài chính và quản lý chi phí hiệu quả.

2. Tối ưu hóa rủi ro

Mục tiêu quản trị tài chính thứ hai là tối ưu hóa rủi ro. Quản lý tài chính phải đảm bảo rằng doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc đánh giá và quản lý các rủi ro tiềm năng, sử dụng các công cụ bảo hiểm và đa dạng hóa nguồn thu và chi phí. Mục tiêu này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro tài chính đến doanh nghiệp.

3. Tối ưu hóa giá trị cổ đông

Mục tiêu quản trị tài chính cuối cùng là tối ưu hóa giá trị cổ đông. Quản lý tài chính phải đảm bảo rằng doanh nghiệp tạo ra giá trị cho cổ đông thông qua việc tăng trưởng lợi nhuận, tăng giá trị thị trường và cung cấp lợi ích tài chính cho cổ đông. Điều này đòi hỏi quản lý tài chính phải đưa ra các quyết định đúng đắn về việc phân phối lợi nhuận, quản lý cổ phiếu và tăng cường quan hệ với cổ đông.

Các yếu tố quản lý tài chính doanh nghiệp

Có thể bạn chưa biết có rất nhiều yếu tố liên quan đến quản lý tài chính doanh nghiệp

Quyết định đầu tư

Bao gồm đầu tư tài sản cố định, còn được gọi là lập ngân sách vốn. Đầu tư vào tài sản lưu động cũng là một phần của quyết định đầu tư, được gọi là quyết định về vốn lưu động.

Quyết định tài chính

Những quyết định này liên quan đến việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ phụ thuộc vào quyết định hiện tại về loại vốn, chi phí tài chính và lợi nhuận.

Quyết định cổ tức

Các nhà quản lý tài chính phải đưa ra quyết định về phân phối lợi nhuận ròng. Có hai loại lợi nhuận ròng: cổ tức của cổ đông và lợi nhuận giữ lại.

Công thức quản trị tài chính doanh nghiệp

Công thức quản trị tài chính doanh nghiệp 

Công thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp 

Để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả và tối ưu không phải là một việc đơn giản. 

Hoạch định chiến lược chi tiết: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi nhà quản trị cần thực hiện. Việc xây dựng chiến lược rõ ràng, chi tiết xác định phần nào mục tiêu hoạt động của tổng thể hệ thống và phương hướng thực hiện. Bằng cách này, có thể thúc đẩy quá trình dự án được thực hiện trôi chảy, ổn định và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, việc lập kế hoạch chiến lược chi tiết có thể thúc đẩy nhân viên làm việc và tăng năng suất.

Phân công công việc cho các bộ phận: Sau khi xác định chiến lược, bước tiếp theo là phân công công việc cho các bộ phận. Điều này không hề dễ dàng, thậm chí còn mất nhiều thời gian bởi người quản lý phải nắm được khả năng của từng bộ phận, từng nhân viên để phân bổ công việc cho chính xác.

Thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp: Để quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả, sau khi được phân công sẽ thiết kế một cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược cũng như môi trường kinh doanh. Cơ cấu tổ chức này phải được thiết kế bắt đầu từ những vấn đề phổ biến nhất và kết thúc với những vấn đề phức tạp hơn.

Kiểm soát dữ liệu: Để quản lý kinh doanh hiệu quả, bạn cần kiểm soát dữ liệu bao gồm: sản phẩm ra vào, dòng tiền, thu nợ, tồn kho.

Tổng kết 

Trên đây ACB đã chia sẻ đến các bạn những điều cần biết về những điều cần biết về tầm quan trọng và công thức quản trị tài chính của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn và các nhà đầu tư. 

Share This
COMMENTS
Comments are closed