Dự báo thị trường tiêu thụ dệt may tại TPHCM

Dự báo thị trường tiêu thụ dệt may tại TPHCM

Thị trường tiêu thụ nội địa tại TP.HCM là thị trường lớn nhất trong cả nước. Có số dân tại TP.HCM năm 2005 là trên 6 triệu dân với dân số trẻ chiếm trên 60% ước tính đến năm 2010 là khoảng 7,5 triệu dân và năm 2015 khoảng 11 triệu dân. Theo số liệu thống kê của Cục thống kê TP.HCM ta có các thông tin về dân số bình quân, tổng mức chi tiêu bình quân tháng và mức chi tiêu bình quân tháng cho sản phẩm may mặc của một nhân khẩu. Trên cơ sở đó ta ước lượng được qui mô thị trường sản phẩm may mặc tại TP.HCM.

Tuy nhiên khuyết điểm của số liệu thống kê là chỉ thống kê trên cơ sở các nguồn hàng có thông qua Hải quan. Nên số liệu chỉ mang tính tham khảo vì hiện nay vấn đề đối với cơ quan quản lý thị trường là năng lực quản lý kinh tế chưa nghiêm, đã để tình trạng hàng may mặc Trung Quốc nhập lậu tràn lan trên thị trường Việt Nam gây ảnh hưởng xấu đến thị trường may mặc trong nước.

Mục đích thực hiện chiến lược: Nhằm năng cao năng lực sản xuất có khả năng cạnh tranh với thị trường bên ngoài, nhằm chiếm lấy thị trường tiêu thụ nội địa ngày càng phát triển với nguồn thu nhập trên đầu người ngày càng tăng và điều kiện sống ngày càng tốt hơn.

Share This
COMMENTS
Comments are closed