Các hoạt động dịch vụ bán hàng linh kiện điện tử

Các doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện tử ngoài hoạt động kinh doanh hàng hoá thì còn thực hiện các hoạt động dịch vụ. Vì chỉ kinh doanh các mặt hàng mà không có những hoạt động dịch vụ kèm theo thì doanh nghiệp kho có thể tồn tại và phát triển trên thị trường. Với các hoạt động dịch vụ kèm theo doanh nghiệp vừa tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động vừa tạo điều kiện thu hút nhiều khách hàng đến với doanh nghiệp hơn. Nếu căn cứ vào quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thì hoạt động dịch vụ được chia thành các loại:

Dịch vụ trước khi bán hàng: Là các hoạt động nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm, về doanh nghiệp đến các đối tượng khách hàng. Các dịch vụ tại các cửa hàng, showroom, triển lãm, hội chợ hàng công nghệ điện tử.

Dịch vụ trong khi mua bán hàng hoá: Bao gồm các hoạt động giới thiệu về sản phẩm, công dụng của sản phẩm, các dịch vụ bốc xếp,…

Dịch vụ sau khi bán hàng: Sau khi bán hàng doanh nghiệp vẫn tiến hành thực hiện các công việc lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm. Với các sản phẩm điện tử không phải ai cũng có những hiểu biết để sử dụng chúng một cách thuận lợi và dễ dàng sửa chữa khi có hư hỏng, nên dịch vụ sau bán hàng là rất cần thiết.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed