Khoản nợ của CTCP thiết bị công nghiệp

Đồng thời Nhà máy cũng kêu gọi cán bộ công nhân viên và người nhà CBCNV góp vốn bằng tiền đồng Việt nam và đô la Mỹ với mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2 đến 3%/năm. Số vốn huy động từ cán bộ công nhân viên ngày càng tăng chiếm khoảng 20% số vốn huy động của Nhà máy. Đây là thực sự là cách huy động vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo thêm sự gắn bó, tin tưởng của người lao động vào nhà máy , trong những năm tới Nhà máy sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Tóm lại, tình hình tài chính hiện tại của Nhà máy nói chung tương đối là khả quan. Tuy nhiên , Nhà máy cần phải luôn phân tích, nắm rõ các chỉ tiêu tài chính để có những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế. các lĩnh vực Nhà máy cần dặc biệt quan tâm chú ý là nợ phải thu, giảm thiểu tối đa việc khách hàng chiếm dụng vốn , cần thu hồi vốn nhanh để trả ngân hàng thì mới tạo được uy tín khi vay tiền vì lượng vốn kinh doanh của nhà máy chủ yếu là đi vay ngân hàng.

Đồng thời Nhà máy cũng cần xác định rõ tổng vốn kinh doanh cần thiết trong đó tỷ lệ giữa vốn cố định và vốn lưu động bao nhiêu là hợp lý và khả năng huy động thêm là bao nhiêu để đầu tư phát triển mở rộng sản xuất tạo sự phát triển bền vững trong dài hạn . Từ đó làm căn cứ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất .

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed